Temujanji PDTSPT

Borang Temujanji Pejabat Daerah dan Tanah Seberang Perai Tengah

Urusan Pendaftaran Tanah

1. Pindahmilik Tanah
2. Gadauan / Melepaskan Gadaian
3. Carian Rasmi/ Persendirian /Salinan Hakmilik
4. Kavet Persendirian
5. Kutipan Hakmilik / Dokumen
6. Lain-Lain Urusan

Sila klik pautan ini untuk temujanji:
https://sites.google.com/view/pejabat-daerah-dan-tanah-spt/home

Urusan Pembangunan dan Pelupusan Tanah

1. Status Lot / Tanah
2. Pewartaan / Tanah Rizab
3. Lesen Penduduk Sementara (LPS)
4. Kebenaran Merancang / Kebenaran Mengguna / Izin Lalu
5. Pengambilan Tanah
6. Pemberimilikkan / Lanjut Tempoh Pajakan
7. Tukar Syarat / Serah dan Beri Milik Tanah
8. Enakmen Air/ Warta tanah Bukit / Warta Tali Air
9. Pecah Bahagian / Pecah Sempadan                                                                                                        10.Permit/ Kuari (4B /4C/4D) Ulasan Pelan Bangunan / Rumah                                                                                                         

Sila klik pautan ini untuk temujanji:

https://sites.google.com/view/pejabat-daerah-dan-tanah-spt/home


Urusan Bahagian Pembangunan Daerah

1. Pengurusan I-Sejahtera (Kerajaan Negeri)
2. Pengesahan Dokumen Oleh Penghulu
3. Pengurusan Borang & Dokumen AES (Agenda Ekonomi Saksama)
4. Temujanji Bersama Penghulu
5. Permohonan Projek / Bekalan Oleh Pejabat YB
6. Lain - Lain Pengurusan Projek
7. Pengurusan MPKK
8. Pengurusan Gerai
9. Pendaftaran & Pengesahan Dokumen Oleh Kontraktor
10.Lain - Lain Urusan

Sila klik pautan ini untuk temujanji:

https://sites.google.com/view/pejabat-daerah-dan-tanah-spt/home

Urusan Bahagian Pengurusan Daerah

1. Pengurusan Dokumen Oleh Kontraktor
2. Bayaran Gerai

Sila klik pautan ini untuk temujanji:

 https://sites.google.com/view/pejabat-daerah-dan-tanah-spt/home

Urusan Bahagian Penguatkuasaan Dan Teknikal

1. Pengurusan Pelan Tanah

Sila klik pautan ini untuk temujanji:

 https://sites.google.com/view/pejabat-daerah-dan-tanah-spt/home

Urusan Bahagian Unit Hasil

1. Bayaran yang melebihi RM30,000.00
2. Syarikat
3. Interim Register
4. Bayaran Secara Ansuran
5. Lain-Lain Urusan

Sila klik pautan ini untuk temujanji:
https://sites.google.com/view/pejabat-daerah-dan-tanah-spt/home

 • adun Adun.Net  
  ep ePerolehan    
  idirektori i-Direktori
  epintas ePintas    
  erumah eRumah    
 • mof mampu audit KSN penang jpa
 • pegis PEGIS hrmis HRMIS MyGov myGovernment    
  MSC MSC MySMS MySMS