Statistik Transaksi Online 2022

Bil.

Nama Perkhidmatan
(Seperti yang telah dilaporkan
kepada MAMPU)

Tarikh mula menggunakan
MyID

             Bilangan Transaksi           
 JAN  FEB MAC APRIL   MEI JUN  JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1. Permohonan Bantuan Kewangan Kemasukan Ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) 18/01/2010 0  0 0 109 0  0         109
2. Permohonan Bantuan Bencana 18/01/2010 3 18  12   72 5  2  5  9         126
3. Permohonan Elaun Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (MPKK) Negeri 18/01/2010 0 2154  3741   1794 598  1065  570  1200         11122
4. Permohonan Menyewa Gerai Pejabat Daerah dan Tanah 18/01/2010 47  12 21  21  21 21  21         167
  JUMLAH   50 2175  3765  1887   624  1197 596 1230         11524

graph icon Statistik Transaksi Perkhidmatan Atas Talian Kerajaan Negeri Pulau Pinang  TELAH DIKEMASKINI PADA SEPTEMBER 2022
 • adun Adun.Net  
  ep ePerolehan    
  idirektori i-Direktori
  epintas ePintas    
  erumah eRumah    
 • mof mampu audit KSN penang jpa
 • pegis PEGIS hrmis HRMIS MyGov myGovernment    
  MSC MSC MySMS MySMS