Bhg.Pembangunan Daerah

PIAGAM PELANGGAN

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAERAH

PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEBERANG PERAI TENGAH

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

1.

  Perakuan Cadangan Bekalan / Projek

 

Membuat penilaian dan memproses cadangan bekalan / projek yang diterima dalam masa 5 hari bekerja

2.

 Pengeluaran Inden Kerja/Pesanan Kerajaan

 

Inden Kerja / Pesanan Kerajaan akan dikeluarkan dalam masa 3 hari selepas Surat Setuju diterima.

3.

 Pengurusan Sebutharga

 

Memproses sebutharga daripada penerimaan waran peruntukan sehingga pengeluaran surat tawaran kepada kontraktor yang berjaya dalam masa 40 hari bekerja.

4.

 Pengesahan Siap Kerja

 

Mengesahkan bekalan / projek yang telah disiapkan dalam masa 5 hari selepas bekalan dibekalkan/ projek disiapkan.

 

 

 • adun Adun.Net  
  ep ePerolehan    
  idirektori i-Direktori
  epintas ePintas    
  erumah eRumah    
 • mof mampu audit KSN penang jpa
 • pegis PEGIS hrmis HRMIS MyGov myGovernment    
  MSC MSC MySMS MySMS