Objektif


1. Mengekalkan dan mewujudkan kepimpinan yang berkesan diantara kerajaan dengan rakyat dan co-ordinasi antara jabatan-jabatan kerajaan dengan agensi kerajaan lain melalui semangat perpaduan di bidang keselamatan, kemajuan masyarakat, muhibbah dan lain-lain bidang.

2. Melaksanakan dasar-dasar kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan melalui kerjasama jabatan-jabatan kerajaan dan badan –badan sukarela.

3. Memulakan Rancangan-Rancangan Menyeleras Dana Melaksanakan Program-Program Kemajuan Masyaratkat Di Peringkat Daerah.

4. Melaksanakan Undang-Undang Tanah Selaras Dengan Kehendak Kanun Tanah Negara Serta Peraturan  Dan Dasar-Dasar Yang Ditetapkan oleh Kerajaan Negeri.

5. Mendapatkan Punca-Punca Hasil Yang Baru Disamping Memaksimakan Kutipan Hasil Dari Punca-Punca tanah.

6. Membantu Jabatan-Jabatan Kerajaan Dan Lain-Lain Agensi Kerajaan Bagi Penggunaan Tanah Untuk Tujuan Awam.

 • adun Adun.Net  
  ep ePerolehan    
  idirektori i-Direktori
  epintas ePintas    
  erumah eRumah    
 • mof mampu audit KSN penang jpa
 • pegis PEGIS hrmis HRMIS MyGov myGovernment    
  MSC MSC MySMS MySMS