folder Unit Pendaftaran

Documents

pdf Borang 12A - Permohonan Untuk Menyerahkan Balik Tanah Popular

By 360 download

pdf Borang 14A - Borang Pindahmilik Tanah, Bahagian Atau Pajakan Popular

By 4283 download

Download (pdf, 86 KB)

BORANG PMT 14A.pdf

pdf Borang 14B - Pindahmilik Gadaian Popular

By 489 download

Download (pdf, 694 KB)

pindahmilikgadaian.pdf

pdf Borang 15A - Pajakan Tanah Popular

By 2337 download

Download (pdf, 903 KB)

15A-pajakantanah.pdf

pdf Borang 15B - Pajakan Kecil Tanah Popular

By 654 download

Download (pdf, 899 KB)

15B-pajakankeciltanah.pdf

pdf Borang 15C - Penyerahan Balik Pajakan Popular

By 546 download

Download (pdf, 896 KB)

15C-penyerahanbalikpajakan.pdf

pdf Borang 16A - Gadaian Popular

By 1370 download

Download (pdf, 51 KB)

16A-boranggadaian16a.pdf

pdf Borang 16B - Gadaian Popular

By 296 download

Download (pdf, 331 KB)

16B-gadaian0001.pdf

pdf Borang 16N - Melepaskan Gadaian Popular

By 1685 download

Download (pdf, 256 KB)

16N-melepasgadaian0001.pdf

pdf Borang 17A - Pemberian Iseman Popular

By 590 download

Download (pdf, 885 KB)

17A-pemberianisemen0001.pdf

pdf Borang 17C - Melepaskan Iseman Popular

By 262 download

Download (pdf, 304 KB)

17C-melepaskanisemen0001.pdf

pdf Borang 18A - Permohonan Membatalkan Pajakan Popular

By 358 download

Download (pdf, 451 KB)

18A-permohonanutkmembatalkanpajakan.pdf

pdf Borang 18C - Perakuan Pembayaran Kena Dibayar Atas Gadaian Popular

By 365 download

Download (pdf, 317 KB)

18C-perakuanpembayaranykenadibyratsgadaian.pdf

pdf Borang 19B - Permohonan Untuk Memasukkan Kaveat Persendirian Popular

By 2182 download

Download (pdf, 442 KB)

19B-permohonanutkmemasukkankaveatpersendirian.pdf

pdf Borang 19D - Permohonan Memasukkan Kaveat Pemegang Lien Popular

By 762 download

Download (pdf, 438 KB)

19D-permohonanutkmemasukkankaveatpemeganglien.pdf

pdf Borang 19E - Permohonan Memasukkan Kaveat Amanah Popular

By 288 download

Download (pdf, 383 KB)

19E-permohonanutkmemasukkankaveatamanah.pdf

pdf Borang 19G - Notis Menarik Balik Kaveat Persendirian Popular

By 1249 download

Download (pdf, 416 KB)

19G-notismenarikbalikkaveatpersendirian.pdf

pdf Borang 19H - Permohonan Penyingkirkan Kaveat Persendirian Popular

By 1930 download

Download (pdf, 446 KB)

19H-permohonanutkmenyingkirkankaveatpersendirian.pdf

pdf Pengumuman Terkini Permohonan Lesen Pendudukan Sementara Popular

By 245 download

Download (pdf, 36 KB)

bahagian tanah.pdf

 • adun Adun.Net  
  ep ePerolehan    
  idirektori i-Direktori
  epintas ePintas    
  erumah eRumah    
 • mof mampu audit KSN penang jpa
 • pegis PEGIS hrmis HRMIS MyGov myGovernment    
  MSC MSC MySMS MySMS