Statistik Transaksi Online

 

ClickHandler Jumlah Transaksi Pembayaran Cukai Tanah Secara Atas Talian (e-Payment)      

Statistik Perkhidmatan Online Tahun 2020

Bil. Nama Perkhidmatan Tahun 2020
JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI  OGOS SEPT OKT NOV DIS
1 Pembayaran Cukai Tanah Online 22,593 15,969  4,988  3,620  15,229 5,545  3,000  4,077  1,750      
2 Cetak Semula Resit Bayaran Cukai Tanah Online 334  242 81 22  276  125  56  79  42      
3 Permohonan Pengemaskinian Maklumat Bil Cukai Tanah Online (PTGBil) 845  1,028  314 136 460 428  0 267  189      

 

Statistik MYID Pejabat Daerah Dan Tanah Seberang Perai Tengah

Bil.

Nama Perkhidmatan
(Seperti yang telah dilaporkan
kepada MAMPU)

Tarikh mula menggunakan
MyID

             Bilangan Transaksi           
 JAN  FEB MAC APRIL   MEI JUN  JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1. Permohonan Bantuan Kewangan Kemasukan Ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) 18/01/2010 0  0  0  0  0  0  0  1005 996       2001
2. Permohonan Bantuan Bencana 18/01/2010 0 25  4  10 44  49  5  0 3       140
3. Permohonan Elaun Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (MPKK) Negeri 18/01/2010 0  297 297  3432 1044 244 255 255  255       6034
4. Permohonan Menyewa Gerai Pejabat Daerah dan Tanah 18/01/2010 47  47 47  47  47  47  47  47 47       423
  JUMLAH   47  369  348  3489  1135 340 307 1309   1301       8598

graph icon Statistik Transaksi Perkhidmatan Atas Talian Kerajaan Negeri Pulau Pinang  TELAH DIKEMASKINI PADA  06 OKTOBER 2020
 • adun Adun.Net  
  ep ePerolehan    
  idirektori i-Direktori
  epintas ePintas    
  erumah eRumah    
 • mof mampu audit KSN penang jpa
 • pegis PEGIS hrmis HRMIS MyGov myGovernment    
  MSC MSC MySMS MySMS