Statistik Transaksi Online

 

ClickHandler Jumlah Transaksi Pembayaran Cukai Tanah Secara Atas Talian (e-Payment)      

Statistik Perkhidmatan Online Tahun 2018

Bil. Nama Perkhidmatan Tahun 2018
JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI  OGOS SEPT OKT NOV DIS
1 Pembayaran Cukai Tanah Online 14,994 10,301 6,430 4,213  8871  2916  2729  4847  1159  1020 1020  
2 Cetak Semula Resit Bayaran Cukai Tanah Online 211 51 48 19 106 49  22  75  17  18  18  
3 Permohonan Pengemaskinian Maklumat Bil Cukai Tanah Online (PTGBil) N/A N/A N/A N/A  N/A  26 58  42  19  42  42  

 

Statistik MYID Pejabat Daerah Dan Tanah Seberang Perai Tengah

Bil.

Nama Perkhidmatan
(Seperti yang telah dilaporkan
kepada MAMPU)

Tarikh mula menggunakan
MyID

             Bilangan Transaksi           
 JAN  FEB MAC APRIL   MEI JUN  JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1. Permohonan Bantuan Kewangan Kemasukan Ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) 18/01/2010  0 0 0 0  0 765 0  0  742 0   1507
2. Permohonan Bantuan Bencana 18/01/2010  4  3  9 38  43 0  9 11  3 6   119
3. Permohonan Elaun Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) Negeri 18/01/2010 67  66  66  66 66  67  67 67 66  67  67   656
4. Permohonan Menyewa Gerai Pejabat Daerah dan Tanah 18/01/2010  36 36  36   36  36  36  36  36 35 36  36   395
  JUMLAH   107   105  106  111  140 911 103  112 854  106  109   2764

 * Kemaskini setakat :November 2018


graph icon Statistik Transaksi Perkhidmatan Atas Talian Kerajaan Negeri Pulau Pinang  TELAH DIKEMASKINI PADA  07/12/2018
 • adun Adun.Net  
  ep ePerolehan    
  idirektori i-Direktori
  epintas ePintas    
  erumah eRumah    
 • mof mampu audit KSN penang jpa
 • pegis PEGIS hrmis HRMIS MyGov myGovernment    
  MSC MSC MySMS MySMS