Statistik Transaksi Online

 

ClickHandler Jumlah Transaksi Pembayaran Cukai Tanah Secara Atas Talian (e-Payment)      

Statistik Perkhidmatan Online Tahun 2017

Bil. Nama Perkhidmatan Tahun 2017
JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI  OGOS SEPT OKT NOV DIS
1 Pembayaran Cukai Tanah Online 8274 7257  2842 2567   4638 648             
2 Cetak Semula Resit Bayaran Cukai Tanah Online 361 140  205  201  167  28            
3 Permohonan Pengemaskinian Maklumat Bil Cukai Tanah Online (PTGBil) 195 229  136  62 125   78            

 

Statistik MYID Pejabat Daerah Dan Tanah Seberang Perai Tengah

Bil.

Nama Perkhidmatan
(Seperti yang telah dilaporkan
kepada MAMPU)

Tarikh mula menggunakan
MyID

             Bilangan Transaksi           
 JAN  FEB MAC APRIL   MEI JUN  JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1. Permohonan Bantuan Kewangan Kemasukan Ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) 18/01/2010 0  0  0  0  0 400              0
2. Permohonan Bantuan Bencana 18/01/2010 3  26  2  1             31
3. Permohonan Elaun Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) Negeri 18/01/2010 0 124 124 192  124   130             248
4. Permohonan Menyewa Gerai Pejabat Daerah dan Tanah 18/01/2010 38 40  40  40 40   40              118
  JUMLAH   41 190 166  235  165  154              397

 * Kemaskini setakat : 27/04/2017 jam 09:47  pagi


graph icon Statistik Transaksi Perkhidmatan Atas Talian Kerajaan Negeri Pulau Pinang  2017
 • adun Adun.Net  
  ep ePerolehan    
  idirektori i-Direktori
  epintas ePintas    
  erumah eRumah    
 • mof mampu audit KSN penang jpa
 • pegis PEGIS hrmis HRMIS MyGov myGovernment    
  MSC MSC MySMS MySMS