Statistik Transaksi Online 2020

Bil.

Nama Perkhidmatan
(Seperti yang telah dilaporkan
kepada MAMPU)

Tarikh mula menggunakan
MyID

             Bilangan Transaksi           
 JAN  FEB MAC APRIL   MEI JUN  JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1. Permohonan Bantuan Kewangan Kemasukan Ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) 18/01/2010 0  0  0  0  0  0  0  1005 996  0  0  0 2001
2. Permohonan Bantuan Bencana 18/01/2010 0 25  4  10 44  49  5  0 3  11  2  6 159
3. Permohonan Elaun Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (MPKK) Negeri 18/01/2010 0  297 297  3432 1044 244 255 255  255 2220 2183  6182 16619
4. Permohonan Menyewa Gerai Pejabat Daerah dan Tanah 18/01/2010 47  47 47  47  47  47  47  47 47 47 47  47 564
  JUMLAH   47  369  348  3489  1135 340 307 1309   1301  2278  2232  6235 19343

graph icon Statistik Transaksi Perkhidmatan Atas Talian Kerajaan Negeri Pulau Pinang  TELAH DIKEMASKINI PADA  08 Januari 2021
 • adun Adun.Net  
  ep ePerolehan    
  idirektori i-Direktori
  epintas ePintas    
  erumah eRumah    
 • mof mampu audit KSN penang jpa
 • pegis PEGIS hrmis HRMIS MyGov myGovernment    
  MSC MSC MySMS MySMS