Bhg.Pengurusan Tanah

PIAGAM PELANGGAN

BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH

PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEBERANG PERAI TENGAH

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

1. Memproses dan mengemukakan kertas Jawatankuasa Tanah Negeri (JKTN)  bagi permohonan pemberimilikan tanah dalam tempoh 20 Minggu dari tarikh permohonan lengkap diterima.

2. Memproses dan mengemukakan Kertas Jawatankuasa Tanah Negeri (JKTN) bagi permohonan Lesen Pendudukan Sementara dalam tempoh 20 Minggu dari tarikh permohonan

3. Memproses dan mengemukakan kertas Jawatankuasa Tanah Negeri (JKTN) bagi permohonan pemberi milik tanah dalam tempoh 20 Minggu dari tarikh permohonan lengkap diterima.

4. Memproses dan mengemukakan kertas Jawatankuasa Tanah Negeri (JKTN) bagi permohonan pecah bahagian tanah dalam tempoh 14 Minggu dari tarikh permohonan.

5. Memproses dan mengemukakan kertas Jawatankuasa Tanah Negeri (JKTN) bagi permohonan pecah sempadan dalam tempoh 12 Minggu dari tarikh permohonan.

6. Memproses dan mengemukakan kertas Jawatankuasa Tanah Negeri (JKTN) bagi permohonan serah dan berimilik semula dalam tempoh 12 Minggu dari tarikh permohonan.

7. Memproses dan mengemukakan kertas Jawatankuasa Tanah Negeri (JKTN) bagi permohonan permit bahan batuan dalam tempoh 12 Minggu dari tarikh permohonan

8. Memproses dan mengemukakan kertas Jawatankuasa Tanah Negeri (JKTN) bagi permohonan Keluar Warta Tali Air dalam tempoh 16 Minggu dari tarikh permohonan.

9. Memproses dan mengemukakan kertas Jawatankuasa Tanah Negeri (JKTN) bagi permohonan Enakmen Air dalam tempoh 12 Minggu dari tarikh permohonan.

 

 

TEKNIKAL DAN PENGUATKUASAAN

 • adun Adun.Net  
  ep ePerolehan    
  idirektori i-Direktori
  epintas ePintas    
  erumah eRumah    
 • mof mampu audit KSN penang jpa
 • pegis PEGIS hrmis HRMIS MyGov myGovernment    
  MSC MSC MySMS MySMS