Bhg.Pengurusan Tanah

PIAGAM PELANGGAN

BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH

PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEBERANG PERAI TENGAH

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

 

 Unit Pendaftaran

1.

Mendaftarkan semua permohonan urusniaga yang melibatkan gadaian dan melepaskan gadaian serta bukan urusniaga yang melibatkan kaveat, menarik balik kaveat, perintah mahkamah, perletakan hak dan perintah pesaka dalam tempoh 7 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima..

2.

Mendaftarkan permohonan urusniaga melibatkan   Pindah Milik Tanah  dalam tempoh satu (1) hari dari tarikh permohonan lengkap diterima.

3.

Mendaftarkan permohonan Hakmilik Sementara dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan cukai oleh Unit Teknikal dan Penguatkuasaan.

4.

Mendaftarkan permohonan Hakmilik Kekal dalam tempoh 3 bulan dari tarikh penerimaan pelan Akui dari Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia.

5. 

Mendaftar Hakmilik Strata dalam tempoh 2 bulan dari tarikh penerimaan pelan Akui dari Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia.

6.

Permohonan perintah jualan yang lengkap diterima diproses dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan untuk menetapkan tarikh siasatan.

 

 Unit Pembangunan Tanah

7. 

Memproses dan mengemukakan kertas Jawatankuasa Tanah Negeri (JKTN) bagi permohonan pemberimilikan tanah dan lesen pendudukan sementara dalam tempoh 6 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.

8.

Memproses dan mengemukakan kertas Jawatankuasa Tanah Negeri (JKTN) bagi permohonan  pecah sempadan, pecah bahagian, penyatuan tanah, serah balik dan beri milik semula, permit bahan batuan, pengambilan balik tanah, tukar syarat menggunakan tanah kerajaandan tukar syarat nyata, mengeluarkan warta taliair, mengeluarkan warta tanah bukit dan kebenaran di bawah Enakmen Air dalam tempoh 6 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.

 

 Unit Hasil

9.

Bil cukai tanah tahunan akan dihantar kepada pembayar cukai sebelum 31 Januari setiap tahun.

10.

Resit bayaran cukai tanah yang diterima melalui pos akan dihantar kepada pembayar cukai dalam tempoh 2 minggu dari tarikh terimaan.

11.

Memproses dan mengemukakan kertas Jawatankuasa Tanah Negeri (JKTN) permohonan rayuan pengurangan  cukai tanah / denda lewat dalam tempoh 2 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.

 

 Unit Teknikal Dan Penguatkuasaan

12.

Mengeluarkan notis di bawah Seksyen 425 Kanun Tanah Negara (KTN) terhadap pencerobohan di atas tanah kerajaan dalam tempoh 14 hari dari tarikh disahkan berlaku pencerobohan.

 

 

TEKNIKAL DAN PENGUATKUASAAN

 • adun Adun.Net  
  ep ePerolehan    
  idirektori i-Direktori
  epintas ePintas    
  erumah eRumah    
 • mof mampu audit KSN penang jpa
 • pegis PEGIS hrmis HRMIS MyGov myGovernment    
  MSC MSC MySMS MySMS