Bhg.Khidmat Pengurusan

PIAGAM PELANGGAN

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEBERANG PERAI TENGAH

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

1.

  Urusan Bayaran Bil Tuntutan dan Pesanan Kerajaan

 

(i) Bayaran ke atas Bil Tuntutan dan Pesanan Tempatan akan dibuat dalam tempoh tujuh (7)hari bekerja, tertakluk kepada maklumat dan dokumen sokongan yang  lengkap

2.

 Permohonan Bantuan Yuran Pendaftaran Kemasukan  ke  IPT

 

(i) Bayaran ke atas Bantuan Yuran Pendaftaran Kemasukan  ke IPT akan dibuat dalam  tempoh  tiga puluh (30) hari bekerja  dari tarikh permohonan ditutup.

3.

 Permohonan Bantuan Tabung TYT

 

(i) Bayaran Pendahuluan Bantuan Tabung TYT akan dibuat pada hari yang sama kejadian atau bencana berlaku, tertakluk kepada laporan awal oleh Penghulu kawasan.

(ii) Dokumen Bayaran ke atas baki Bantuan  Tabung TYT yang diluluskan akan dikemukakan ke Bahagian Sumber Manusia, Pejabat Setiausaha Negeri Pulau Pinang  dalam tempoh dua  (2) hari bekerja dari tarikh laporan lengkap diterima dari Penghulu kawasan.

4.

 Permohonan Pemulangan Deposit

 

(i) Bayaran / Pemulangan  ke atas Deposit akan dibuat dalam tempoh  sepuluh (10) hari bekerja,  tertakluk kepada maklumat dan dokumen sokongan yang lengkap.

5.

 Pengurusan Aduan

 

(i) Akuan Penerimaan Aduan secara bertulis melalui surat dan borang aduan akan dihantar kepada pengadu dalam tempoh  satu (1) hari bekerja selepas aduan diterima.

(ii) Maklum balas terhadap aduan akan dihantar kepada pengadu dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas Akuan Penerimaan Aduan dihantar bagi aduan berkaitan PDTSPT (tempoh penghantaran maklum balas bergantung kepada jenis aduan yang diterima sama ada aduan tersebut memerlukan kajian yang lebih lanjut dan kerumitan aduan tersebut.)

(iii) Aduan dipanjangkan kepada Jabatan/Agensi lain dan salinan dihantar kepada pengadu dalam tempon tiga  (3) hari bekerja selepas Akuan penerimaan Aduan dihantar jika aduan berkaitan dengan Jabatan/Agensi lain.

 • adun Adun.Net  
  ep ePerolehan    
  idirektori i-Direktori
  epintas ePintas    
  erumah eRumah    
 • mof mampu audit KSN penang jpa
 • pegis PEGIS hrmis HRMIS MyGov myGovernment    
  MSC MSC MySMS MySMS