Events Calendar

Kajian Kepuasan Pelanggan

Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan anda secara ikhlas berhubung dengan perkhidmatan yang diberi oleh Pejabat Daerah Dan Tanah Seberang Perai Tengah. Segala maklum balas yang diperolehi akan digunakan untuk menilai prestasi sebenar PDTSPT dalam melaksanakan tugasnya.

 • adun Adun.Net  
  ep ePerolehan    
  idirektori i-Direktori
  epintas ePintas    
  erumah eRumah    
 • mof mampu audit KSN penang jpa
 • pegis PEGIS hrmis HRMIS MyGov myGovernment    
  MSC MSC MySMS MySMS