Statistik Transaksi Online

 

ClickHandler Jumlah Transaksi Pembayaran Cukai Tanah Secara Atas Talian (e-Payment)      

Statistik Perkhidmatan Online Tahun 2019

Bil. Nama Perkhidmatan Tahun 2019
JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI  OGOS SEPT OKT NOV DIS
1 Pembayaran Cukai Tanah Online 25,280 16,647 6,990  5,582 11,308 2,718 4,407  5,287  1,859  1,168 717  682
2 Cetak Semula Resit Bayaran Cukai Tanah Online 302 136 96  56 149  25  39  32 7  12  17  2
3 Permohonan Pengemaskinian Maklumat Bil Cukai Tanah Online (PTGBil) 236 194  32  101  167  49  76 134  42  33 98 192

 

Statistik MYID Pejabat Daerah Dan Tanah Seberang Perai Tengah

Bil.

Nama Perkhidmatan
(Seperti yang telah dilaporkan
kepada MAMPU)

Tarikh mula menggunakan
MyID

             Bilangan Transaksi           
 JAN  FEB MAC APRIL   MEI JUN  JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1. Permohonan Bantuan Kewangan Kemasukan Ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) 18/01/2010  0 0 0 0 0 488  498  0  655 655 0 0 2,287
2. Permohonan Bantuan Bencana 18/01/2010 5 2 8  92 5 5  2 1 5  158  11 5 299
3. Permohonan Elaun Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) Negeri 18/01/2010 82 82  82 82  82  82 82  82  82  82  82  82 984
4. Permohonan Menyewa Gerai Pejabat Daerah dan Tanah 18/01/2010 47 47  47  47 47 47  47  47  47  47 47  47 464
  JUMLAH   134 131 137  221  132  622  629  130  789  942 140 134  4034

graph icon Statistik Transaksi Perkhidmatan Atas Talian Kerajaan Negeri Pulau Pinang  TELAH DIKEMASKINI PADA  14/01/2020
 • adun Adun.Net  
  ep ePerolehan    
  idirektori i-Direktori
  epintas ePintas    
  erumah eRumah    
 • mof mampu audit KSN penang jpa
 • pegis PEGIS hrmis HRMIS MyGov myGovernment    
  MSC MSC MySMS MySMS