• gambar1
 • isejahtera2
 • hari bertemu
 • ebayar3
 • daftar milik
 • penukaran alamat
 • notis
 • promosi pggov cukai tanah
 • green
 • pejawatan
 • 4
 • hak milik
 • banner tahniah
 • CUTI
 • 78
 • cukai1
 • APIC 2019
 • PBA
 • SSR
 • 2020
 • aza

Announcement

Web Versi Mobile

This Web Page Can Be Accessed Using A Mobile Phone

Download PgGOV ​Cukai Tanah@Google Play Store

PgGov Land Tax

PgGov Land Tax is a system of mobile applications that provide convenience to the public to check the payment of land tax in Penang .

Link

Mystery Shopping is the date of implementation will begin in 17 to 28 October 2016. Please cooperation of officers and staff to identify initiatives MYID PDTSPT department in an effort to promote it.

Web Versi Mobile

This Web Page Can Be Accessed Using A Mobile Phone

Download PgGOV ​Cukai Tanah@Google Play Store

PgGov Land Tax

PgGov Land Tax is a system of mobile applications that provide convenience to the public to check the payment of land tax in Penang .

Link

Mystery Shopping is the date of implementation will begin in 17 to 28 October 2016. Please cooperation of officers and staff to identify initiatives MYID PDTSPT department in an effort to promote it.

Web Versi Mobile

This Web Page Can Be Accessed Using A Mobile Phone

Download PgGOV ​Cukai Tanah@Google Play Store

PgGov Land Tax

PgGov Land Tax is a system of mobile applications that provide convenience to the public to check the payment of land tax in Penang .

Link

Mystery Shopping is the date of implementation will begin in 17 to 28 October 2016. Please cooperation of officers and staff to identify initiatives MYID PDTSPT department in an effort to promote it.

Web Versi Mobile

This Web Page Can Be Accessed Using A Mobile Phone

Download PgGOV ​Cukai Tanah@Google Play Store

PgGov Land Tax

PgGov Land Tax is a system of mobile applications that provide convenience to the public to check the payment of land tax in Penang .

Link

Mystery Shopping is the date of implementation will begin in 17 to 28 October 2016. Please cooperation of officers and staff to identify initiatives MYID PDTSPT department in an effort to promote it.

Web Versi Mobile

This Web Page Can Be Accessed Using A Mobile Phone

Download PgGOV ​Cukai Tanah@Google Play Store

PgGov Land Tax

PgGov Land Tax is a system of mobile applications that provide convenience to the public to check the payment of land tax in Penang .

Link

Mystery Shopping is the date of implementation will begin in 17 to 28 October 2016. Please cooperation of officers and staff to identify initiatives MYID PDTSPT department in an effort to promote it.

Web Versi Mobile

This Web Page Can Be Accessed Using A Mobile Phone

Download PgGOV ​Cukai Tanah@Google Play Store

PgGov Land Tax

PgGov Land Tax is a system of mobile applications that provide convenience to the public to check the payment of land tax in Penang .

Link

Mystery Shopping is the date of implementation will begin in 17 to 28 October 2016. Please cooperation of officers and staff to identify initiatives MYID PDTSPT department in an effort to promote it.

Web Versi Mobile

This Web Page Can Be Accessed Using A Mobile Phone

Download PgGOV ​Cukai Tanah@Google Play Store

PgGov Land Tax

PgGov Land Tax is a system of mobile applications that provide convenience to the public to check the payment of land tax in Penang .

Link

Mystery Shopping is the date of implementation will begin in 17 to 28 October 2016. Please cooperation of officers and staff to identify initiatives MYID PDTSPT department in an effort to promote it.

Web Versi Mobile

This Web Page Can Be Accessed Using A Mobile Phone

Download PgGOV ​Cukai Tanah@Google Play Store

PgGov Land Tax

PgGov Land Tax is a system of mobile applications that provide convenience to the public to check the payment of land tax in Penang .

Link

Mystery Shopping is the date of implementation will begin in 17 to 28 October 2016. Please cooperation of officers and staff to identify initiatives MYID PDTSPT department in an effort to promote it.

KERAJAAN

Bisnes

Awam

1akses

 WAKTU URUSAN

 ISNIN HINGGA JUMAAT

  MASA 7.30PG hingga 4.30ptg

                  mobilmobile Web                                                              

Undian

Apakah Pandangan Anda Mengenai Laman Web Ini?

Events Calendar

Last month June 2020 Next month
S M T W T F S
week 23 1 2 3 4 5 6
week 24 7 8 9 10 11 12 13
week 25 14 15 16 17 18 19 20
week 26 21 22 23 24 25 26 27
week 27 28 29 30

Perkhidmatan

Lesen Pendudukan Sementara (LPS)

Peraturan Pentadbiran

PERATURAN PENTADBIRAN

Aktiviti Lesen Pendudukan Sementara

Syarat-syarat Permohonan:

Seksyen 43 memperuntukan bahawa kuasa diberi kepada Pihak Berkuasa Negeri oleh Seksyen 42 boleh dijalankan hanya untuk faedah dan permohonan untuk penggunaannya boleh diterima hanya daripada orang-orang perseorangan dan perbadanan berikut:

 1. Orang biasa yang cukup umur.
 2. Perbadanan yang mempunyai kuasa dibawah perlembagaan untuk memegang amanah.
 3. Pemerintah-pemerintah Kerajaan, Organisasi  dan lain-lain orang diberi kuasa memegang tanah dibawah peruntukan-peruntukan Ordinan keistimewaan Diplomatik dan Konsul 1957.
 4. Badan-badan yang diberi kuasa secara nyata untuk memegang tanah dibawah mana-mana undang-undang bertulis lain

Cara-cara memohon

 1. Tiap-tiap permohonan hendaklah secara bertulis dengan menggunakan borang LPS(F)-1.
 2. Hendaklah disertakan pelan bagi tapak yang dipohon.
 3. Bayaran peoses sebanyak RM50.00

Proses Kerja

PROSES KERJA AKTIVITI LPS 

BIL.

PROSES KERJA

PEGAWAI YANG MELULUSKAN/RUJUK

SEK.UNDANG-UNDANG/PERATURAN

 

1.

 

Terima borang LPS(F)-dan dokumen-dokumen yang berkaitan. 

 

KT.2

 

Jadual 1 (Sek.65 KTN 56/65)

2.

Semak dokumen supaya teratur dan akui penerimaan. 

KT.2

 

3.

Daftar dalam buku daftar dan buka fail. 

KT.2

 

4.

Kemukakan kepada Bahagian Pelan untuk penyediaan pelan. 

Pelukis Pelan

 

5.

Sediakan surat untuk dihantar kepada Jabatan-jabatan Teknikal. 

KT.2

 

6.

Kemukakan surat-surat kepad Jabatan-jabatan Teknikal. 

KT.2

 

7.

Poskan surat-surat kepada jabatan-jabatan Teknikal. 

KT.2

 

8.

Kemukakan laporan tanah. 

Pegawai Petempatan

Borang LPS(F)-3

9.

Terima ulasan jabatan-jabatan teknikal dan laporan tanah dan sediakan draf Kertas Majlis Mesyuarat Kerajaan. 

KT.2

 

10.

Kemukakan draf MMK untuk semakan. 

KPPD(T) dan DO

 

11.

Kemukakan Kertas Majlis Mesyuarat Kerajaan untuk ditandatangani. 

DO

 

12.

Dikemukakan Kertas MMK ke PTG, Pulau Pinang untuk dipertimbangkan. 

KT.2

 

13.

Terima keputusan dari PTG dan maklum kepada pemohon. 

KT.2

 

14.

Sediakan lessen bayaran bagi LPS. 

KT.2

 

15.

Masukkan didalam buku Daftar bayaran. 

KT.2

 

16.

Isikan Borang Pendaftaran LPS-LPS-1 ke Bahagian Komputer. 

KT.2

 

17.

Kemukakan ke Unit Komputer-PTG. 

KT.2

 

 

Carta Alir Kerja

CARTA ALIRAN KERJA UNTUK LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA

lps1

Kajian Kepuasan Pelanggan

{tab Statistik Utama|blue}

KPP1

{tab Peratus Panggilan Telefon|red}

KPP3

{tab Peratus Kepuasan Pelanggan|green}

KPP2

{/tabs}

Mobile Web/SMS

Mobile Web PDTSPT
Cara melayari portal menggunakan telefon bimbit anda.

 1. Pastikan telefon bimbit anda telah di set untuk sambungan 3G. (Hubungi penyedia perkhidmatan anda sekiranya anda tidak pasti).
 2. Sebagai alternatif, jika telefon bimbit atau PDA anda mempunyai sambungan WiFi, aktifkan WiFi anda dan cari sambungan WiFi pilihan anda. (Sila ingat bahawa kebanyakan perkhidmatan WiFi memerlukan langganan).
 3. Pilih pelayar (‘browser’) yang terdapat dalam telefon anda (contohnya. Internet Explorer , Opera , Safari , Web Mobile, dll.).
 4. Layari laman web menggunakan ‘browser’ dengan menaip http://spt.penang.gov.my dan klik OK/Enter/Submit. Paparan di bawah akan muncul di skrin telefon anda (bergantung pada jenama dan model telefon).
Contoh paparan Smart Phone biasa

 

Mobile SMS

Senarai Perkhidmatan mySMS Bagi Negeri Pulau Pinang

PERKHIDMATAN KOD & CONTOH
Semakan Status Pendaftaran Warga Emas

TAIP: GOVPG WARGAEMAS <NOKP BARU/LAMA>

CONTOH:
(a)GOVPG WARGAEMAS 790309075868 & SMS KE 15888
(No KP Baru)
(b)GOVPG WARGAEMAS A123456 & SMS KE 15888 (No KP Lama)

Semakan Status Cukai Tanah

TAIP:
(1)GOVPG PTGCUKAI <NO AKAUN>
(2)GOVPG PTGCUKAI <NOHAKMILIK&NOLOT>

CONTOH:
(a)GOVPG PTGCUKAI 89001CD111A & SMS KE 15888
(melalui No Akaun)
(b)GOVPG PTGCUKAI HSM1234LOT4321 & SMS KE 15888(melalui No Hakmilik&No Lot)

Semakan Permohonan Rumah Kos Rendah

TAIP: GOVPG MRMH <NOKP >

CONTOH: GOVPG MRMH 790309075868 & SMS KE 15888

Semakan Status Pinjaman Penuntut

TAIP: GOVPG SPP <NO KP >

CONTOH: GOVPG SPP 790309075868 & SMS KE 15888

Semakan Baki Pinjaman Penuntut

TAIP: GOVPG BPP <NO KP >

CONTOH: GOVPG BPP 790309075868 & SMS KE 15888

Langganan Status Pembayaran Pembekal/Kontraktor

a. Pendaftaran Langganan
TAIP: ON GOVPG JKN <NO PEMBEKAL/SYARIKAT>

CONTOH: ON GOVPG JKN A123456 & SMS KE 15888

b. Batal Langganan
TAIP: STOP GOVPG JKN

CONTOH: STOP GOVPG JKN & SMS KE 15888

* Setiap mesej yang dihantar akan dicaj RM0.15. Setiap mesej yang diterima akan dicaj RM0.20.

 • adun Adun.Net  
  ep ePerolehan    
  idirektori i-Direktori
  epintas ePintas    
  erumah eRumah    
 • mof mampu audit KSN penang jpa
 • pegis PEGIS hrmis HRMIS MyGov myGovernment    
  MSC MSC MySMS MySMS